افزایش سرمایه ۵۱۳ درصدی سهم دارای صف خرید از تجدید ارزیابی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کشت و صنعت آبشیرین که در جریان معاملات دوشنبه با رشد 3 درصدی قیمت و صف خرید روبرو شده از برنامه افزایش سرمایه 513 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، "آبین" درنظر دارد سرمایه فعلی را از 29.4 به 180.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه درصورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت مالکانه و رعایت استانداردهای حسابداری خواهد شد.

بنابراین گزارش، شرکت ایثار فجر کاشان مالک 81.1 درصد سهام این شرکت بشمار می آید.

انتهای پیام