مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سهم فرابورسی منجر به صف خرید شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کشت و دام قیام اصفهان مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی را از سازمان بورس دریافت کرد و ضمن آمادگی جهت برگزاری مجمع فوق العاده با رشد 5 درصدی قیمت و صف خرید روبرو شد.

بر این اساس، "زقیام" سرمایه فعلی را از 35 به 70 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش شود.

بنابراین گزارش، شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس و بنیاد مستضعفان مالکیت 44.6 دو 41.1 درصد سهام این شرکت حاضر در بازار دوم معاملات فرابورس را در اختیار دارند.

انتهای پیام