برنامه افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی بیمه فرابورسی از سه محل

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت بیمه نوین درباره افزایش سرمایه 120 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها،سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی، دست به شفاف سازی زد و آماده بازگشایی نماد برای فردا شد.

براین اساس، "نوین" باتوجه به ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و برخورداری از معافیت مالیاتی در نظر دارد با توجه به نتایج ارزیابی دارایی های ملکی و مصوبه هیأت مدیره، سرمایه را از 150 به 330 میلیارد تومان از سه محل تجدید ارزیابی دارایی های ملکی، سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی افزایش دهد.

این مصوبه به منزله قطعیت در افزایش سرمایه نبوده و منوط به حصول کلیه شرایط مانند تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و تأیید و تصویب آن توسط بازرس قانونی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و برگزاری مجمع فوق العاده خواهد بود.

انتهای پیام