برنامه افزایش سرمایه ۳۷۰ و ۲۰۰ درصدی بانک و شرکت بورسی و فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک کارآفرین و تجارت الکترونیک پارسیان کیش از برنامه افزایش سرمایه 370 و 200 درصدی خبر دادند.

براین اساس، بانک کارآفرین در نظر دارد سرمایه فعلی را از 850 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک بورسی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ،سایر اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به دستیابی به نسبت مجاز دارایی های ثابت، افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت های سودآور بانک و الزامات بانک مرکزی شود.

همچنین تجارت الکترونیک پارسیان کیش درصدد است سرمایه فعلی را از 40 به 120 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف تامین منابع مالی، توسعه فعالیت ها، خرید ساختمان های تولیدی، خدماتی و توسعه کسب و کار شود. 

انتهای پیام