نماد دارای صف خرید برای مجمع سالانه متوقف می شود

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت پگاه خراسان برای برگزاری مجمع سالانه متوقف می شود.

براین اساس، "غشان" چهارشنبه هفته جاری برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته تصمیم گیری می کنند.

بنابراین گزارش، در جریان معاملات چهارشنبه نماد پگاه خراسان با رشد 4.8 درصدی قیمت و صف خرید روبرو بوده است.

انتهای پیام