چهارمین و پنجمین شرکت در تابلو توافقی بازار سوم فرابورس درج شدند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با موافقت کمیته درج شرکت فرابورس، دو شرکت قند تربت حیدریه و سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز از 25 خرداد با نمادهای "قتربت" و "وامین" در گروه قند و شکر و سرمایه گذاری ها به عنوان چهارمین و پنجمین نماد معاملاتی در تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس درج شدند.

بنابراین گزارش، شرکت های سرمایه گذاری افتخار سهام، سرمایه گذاری لقمان و اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به ترتیب به عنوان اولین، دومین و سومین نماد معاملاتی در تابلو توافقی بازار سوم فرابورس درج شدند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام