افزایش سرمایه سنگین و ۳۰۲۵ درصدی شرکت حاضر در بازار پایه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پلاستیران که دیروز دارای صف خرید بود از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 3025 درصدی از یک محل خبر داد .

براین اساس، "پلاست" درصدد است سرمایه فعلی را از 5.7 به 180 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه فرابورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

بنابراین گزارش، بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ 48.3 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام