افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی طبقات دارایی های شرکت حاضر در بازار پایه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کشاورزی و کود زنجان از در دستور کار قرار گرفتن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی طبقات دارایی ها و درخواست معرفی هیات کارشناسی هر یک از طبقات دارایی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد.

براین اساس، "زنجان" اعلام کرد: پیرو شفاف سازی منتشره در 31 خرداد، مراحل انجام افزایش سرمایه در دستور کار قرار گرفته و درخواست معرفی هیات کارشناسی هر یک از طبقات دارایی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال شده است.

مراحل پیشرفت موضوع متعاقباً به اطلاع سهامداران خواهد رسید. پس از تهیه گزارش ارزیابی هیات کارشناسی، مراتب برای اخذ مجوز افزایش سرمایه به سازمان بورس ارسال خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام