نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در اوراق اختیار فروش تبعی تغییر یافت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نگار نظری مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اعلام کرد: طبق ابلاغیه ۸ تیر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و صورت جلسه ۲۱ خرداد هیات مدیره سازمان بورس، نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و طبقه سرمایه گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافته است.

۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۱۵ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند.

۲. سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند از نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفت.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام