تمهیدات مجلس برای حفاظت از حقوق حقیقی ها + معرفی چند متخلف

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن علیزاده به نقش نظارتی سازمان بورس اشاره کرد و به سنا گفت: از سازمان بورس انتظار می رود به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه با سهامداران متخلف برخورد جدی و قانونی داشته باشد. در شورای عالی بورس مصوب شد، حقوقی ها بازارگردانی را شروع کنند که به تازگی چند شرکت حقوقی دارای تخلف نیز به سازمان بورس معرفی شده اند و نهاد ناظر بازار سرمایه اخطاریه برای آنها ارسال کرده است.

وی درخصوص تمهیدات مجلس برای حفاظت از حقوق سهامداران حقیقی افزود: در مجلس اقدامات بسیاری برای جلوگیری از تخلفات سهامداران حقوقی صورت گرفته و از سازمان بورس نیز درخواست شده تا نحوه فعالیت سهامداران حقوقی را پس از تصویب الزام بازارگردانی در شورای عالی بورس به مجلس اعلام کنند.

علیزاده ادامه داد: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر می تواند در مواقع خاص از ابزارهای قانونی استفاده کند. به عنوان مثال اقدامی مانند کاهش دامنه نوسان که در زمان شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی صورت پذیرفت می تواند موجب کاهش افت شاخص باشد. سهامداران باید به این مسئله واقف باشند که شاخص همیشه مثبت نیست و دچار کاهش هم می شود اما باید بدانیم در این وضعیت چگونه سهام را مدیریت کنیم.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام