گزارش مرکز آمار از فاصله ۹.۵ درصدی تورم دهک‌های درآمدی در ماه گذشته

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم ماه گذشته در دهک‌های مختلف هزینه‌ای بین ٢٩.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بین ٢٨.٥ درصد برای دهک دهم تا ٣٢.٨ درصد برای دهک دوم و درگروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات بین ٢٦.٩ درصد برای دهک اول تا ٤٢.١ درصد برای دهک دهم بوده است.

بر اساس این گزارش، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩.۵ درصد رسید که نسبت به ماه آدر ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ٠.۳ و در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام