مجوز افزایش سرمایه ۱۲۱۸ تا ۲۷ درصدی پنج شرکت صادر شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت های غذایی مینو شرق، کاشی پارس، شیمیایی رنگین، گروه توسعه مالی مهر آیندگان و باما به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 50، 1218، 113، 200 و 27 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "غمینو" سرمایه فعلی را از 100 به 150 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

سرمایه فعلی "کپارس" هم از 12.4 به 163.5 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

همچنین "شرنگی" سرمایه فعلی را از 4.7 به 10 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته برای اجرای طرح و توسعه اعمال می شود.

سرمایه فعلی "ومهان" هم از هزار به 3 هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و به منظور جبران بخشی از مخارج سرمایه‌گذاری صورت گرفته صرف می شود.

در این میان، "کاما" هم سرمایه فعلی را از هزار به 1.2 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام