فهرست ۶۶ قطعه زمین و ساختمان "ذوب" منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ذوب آهن هم در فرصت باقیمانده جهت افشای جزئیات زمین ها و ساختمان های شرکت های بورسی و فرابورسی، فهرست 66 قطعه زمین و ساختمان را منتشر کرد.

براین اساس، فهرست 66 قطعه زمین و ساختمان "ذوب" را می توان اینجا و اینجا مشاهده کرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام