سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان تعیین شد + سوابق اجرایی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن درحالی با اعلام وضعیت گذشته و حال و مشکلات چند ماه اخیر شرکت، بعد ۳.۵ سال فعالیت، درخواست استعفا داد که طی حکمی از سوی مدیرعامل سرمایه گذاری صدر تامین، ایرج رخصتی جانشین وی و سرپست شرکت شد.

بنابراین گزارش، رخصتی فعالیت در نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی در معاونت توسعه، مدیر پروژه نیروگاه های توازن، مدیر پروژه کک سازی، مدیر ارشد اجرایی توسعه، مدیرعاملی شرکت تارابگین، معاون خرید و مشاور عالی مدیر عامل در امور اجرایی شرکت ذوب آهن را از سال 73 در کارنامه کاری دارا است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام