تکلیف مبهم ایران در دو راهی خواسته های خارج از برجام یا امضا توافق ؟

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جن ساکی در واکنش به خوش بینی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منبی بر رسیدن به توافق هسته ای با ایران و مواضع روسیه درباره وجود موانع دستیابی به توافق، گفت: ایران تنها مانع دستیابی به احیای برجام بوده و باید تصمیم بگیرد آیا همچنان مصرانه به دنبال تحقق خواسته‌های فراتر از توافق است یا به توافق دست یابد؟

وی ادامه داد: ایران باید تصمیم بگیرد آیا خواهان ادامه شرایط بیرون از برجام یا آماده امضای توافقی است که منافع همه طرف ها را تامین می کند. در این میان هر چند اقدامات روسیه در اوکراین محکوم شده اما بزرگترین مانع در پیشرفت توافق، ایران است.

به گفته ساکلی ، گروه مذاکره کننده آمریکا در حال تلاش برای بازگرداندن همه آمریکایی های زندانی بوده که مسئله جدا از مذاکرات هسته ای ایران است اما بایدن به آن متعهد است و اقدامات را انجام خواهد داد.

انتهای پیام