وزارت راه متولی واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به بخش خصوصی و عمومی شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره موارد ارجاعی به کمیسیون با تصویب جزء یک بند ت ماده ۵۷ این لایحه موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، طبق این مصوبه وزارت راه با رعایت سیاست‌های اصل ۴۴ مجاز است به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و همکاری وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تلگرام اصلی بورس پرس: t.me/boursepressir

انتهای پیام