ابلاغ افزایش سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،  مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن با امضاء معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ شد.

طبق این مصوبه، سرمایه دولت در بانک مسکن از 50 به 100 هزار میلیارد ریال افزایش و جمع کل افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی از 242.5 هزار  میلیارد ریال به 292.5 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.