قیمت کارخانه و بازار آزاد ۱۰ مدل خودرو در روزهای کم رومق

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، آخرین قیمت کارخانه و بازار آزاد ۱۰ مدل خودرو در روزهای کم رومق حکایت از عدم افزایش نرخ ها دارد.

قیمت تعدادی از خودروها در بازار امروز به شرح زیر است: