دلایل تعدیل منفی ۴۴ درصدی و شناسایی زیان یک شرکت فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت صنعت روی زنگان که در بازار عادی فرابورس حضور دارد، عملکرد نیمه نخست سال جاری (حسابرسی شده) را با تعدیل 44 درصدی همراه کرده و به زیان رسید.

براین اساس،"زنگان" 10 میلیارد تومانی، درآمد هر سهم سال مالی جاری را 43 ریال سود پیش بینی کرده بود اما در گزارشی جدید، این متغیر را با تعدیل منفی 44 درصدی به 24 ریال رساند و 137 ریال زیان شناسایی کرد.

براساس این گزارش، شرکت صنعت روی زنگان، دلایل این تغییرات با اهمیت را شامل موارد زیر اعلام کرده است:

1- جزئیات مفروضات پیش بینی هر سهم : نرخ های فروش بر اساس 2600lmeدلار- نرخ تسعیر دلار 37000 ریال

2- نرخ و نحوه مقادیر خرید: به دلایل افزایش نرخ جهانی lme روی و خرید خاکهای سهمیه شرکت از تهیه و تولید مواد معدنی ایران به مقدار 3200 تن و همچنین 1510تن ماده معدنی متوسط عیار باقیمانده سهمیه در 6 ماهه دوم سال 96 است.همچنین فرض شده از محل خاک های مزبور و پرعیار سازی آن حدود مقدار 5400 تن خاک مازاد کم عیار حاصل شود.

3- دلیل کاهش سود نسبت به اولین پیش بینی، عملکرد واقعی شش ماهه اول سال 96 بدلیل افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات، ناشی از اجرای ماده 149 ق. م .م (تعدیل نرخ استهلاک در6 ماهه واقعی اول سال 96) و به علت توقفات خطوط در 6 ماهه اول سال و افزایش هزینه جذب نشده است.

4- دلیل عمده کاهش سایر درآمدهای عملیاتی : افزایش نرخ LME موجب شده بیشتر فروشندگان و تأمین کنندگان مواد معدنی روی (مواد اولیه) تمایل به فروش خاک معدنی روی پرعیار کنند و از آنجائی که خط هوی مدیا بیشتر برای پرعیارسازی خاکهای کم عیار است، لذا به دلیل عرضه بسیار پایین ماده معدنی روی کم عیار توسط تأمین کنندگان ، سبب کاهش تولید(ارائه خدمات) صنعت روی زنگان شد و به طبع آن باعث کاهش سایر درآمدهای عملیاتی از محل خاک مازاد ناشی از فعالیت های خط هوی مدیا شده است.

انتهای پیام