شرایط باز شدن نماد بانک‌ها در بورس از زبان مدیرعامل بورس تهران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایلنا، حسن قالیباف اصل درباره بسته بودن نماد بانک ها گفت: نماد بانک هایی که قبل از قانون باز شدن نمادهای بسته در ۹۰ دقیقه، بسته شده اند،باید طبق دستورالعمل،گزارشات را ارئه و بعد از افشای اطلاعات مجوز را از بانک مرکزی دریافت کرده و مجامع را  برگزار کنند تا نماد آنها باز شود.

وی با بیان اینکه بانک ها در صورتی که ابهامی در صورت های مالی داشته باشند باید آنها را برطرف کنند،درخصوص نماد بانک صادرات نیز گفت: بانک صادرات مانند سایر بانک ها باید گزارشات را ارائه و مجمع برگزار کند تا بتواند نماد را در بورس باز کند.

قالیباف اصل درباره نماد کنتورسازی هم گفت: تشکیل هیئت مدیره برای کنتورسازی یک پیشرفت بود تا شرکت بتواند فعالیت کرده و گزاشات را به بورس ارائه دهد.این شرکت نیز باید مانند سایر شرکت ها ابهاماتی موجود را رفع کند تا بتواند نماد بسته را باز کند."آکنتور" شرکتی است که در بورس حضور دارد و خرید و فروش آن هم باید در بورس انجام شود.

انتهای پیام