اولین گزارش تفسیری مدیریت شرکت ها منتشر شد + گزارش 15 صحفه ایی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی الزام همه شرکت های بورسی و فرابورسی به ارایه گزارش تفسیری مدیریت که از 9 دی اجرایی شده ، لیزینگ صنعت و معدن به عنوان اولین شرکت اقدام به انتشار این نوع گزارش کرد.

"ولصنم" امروز در کنار ارایه صورت های مالی منتهی به 30 آذر سال جاری (حسابرسی نشده) اقدام به انتشار گزارش تفسیری مدیریت در 15 صفحه کرده است.

این شرکت 200 میلیارد تومانی برای هر سهم سال مالی قبل، 244 ریال سود محقق کرده است.

گزارش تفسیری لیزینگ صنعت و معدن اینجا قابل دریافت و مشاهده است.

انتهای پیام