مرکز آمار نرخ تورم بهمن را اعلام کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز آمار با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در بهمن سال ۹۶ اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳ درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی سال جاری، برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته و برای مناطق روستایی ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور،۱۰.۸ مناطق شهری ۱۱.۱و مناطق روستایی ۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۳.۱، ۱۳.۲ و ۱۲.۸ درصد است.

در شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در بهمن سال ۹۶ نیز برای کل کشوربه عدد ۱۰۹.۵، مناطق شهری ۱۰۹.۷و مناطق روستایی ۱۰۸.۷ رسید که نسبت به ماه قبل، به ترتیب ۰.۲ و ۰.۳درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام