زمان مجمع سالانه 6 شرکت بورسی و فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه برگزاری مجامع سالانه شرکت ها جهت تصویب صورتهای مالی،6 شرکت بورسی داروسازی اکسیر،همکاران سیستم،سیمان صوفیان، سیمان بهبهان،شوکو پارس و مينو شرق،با پایان یافتن دوره مالی منتهی به اسفند سال گذشته،زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.

داروسازی اکسیر: ساعت 10 روز چهارشنبه 9 خرداد در موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی

همکاران سیستم: ساعت 8:30 روز سه شنبه 8 خرداد در مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی

سیمان صوفیان: ساعت 15 روز شنبه 5 خرداد در شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری

سیمان بهبهان: ساعت 15 روز سه شنبه یک خرداد در شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری

شوکو پارس: ساعت 11 روز یکشنبه 6 خرداد در شرکت پارس مينو

مينو شرق: ساعت 9 روز یکشنبه 6 خرداد در شرکت پارس مينو

انتهای پیام