زمان مجمع سالانه 4 شرکت اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،4 شرکت بورسی و فرابورسی تراکتور سازی ایران، سیدکو، دارویی رازک و سولیران جهت تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند گذشته،زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.

تراکتور سازی ایران: ساعت 15 روز یکشنبه 3 تیر در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سیدکو: ساعت 9 روز سه شنبه 29 خرداد در هتل بزرگ ارم

دارویی رازک: ساعت 10 روز سه شنبه 29 خرداد در مرکز مطالعات و بهر ه وری و منابع انسانی

سولیران: ساعت 9 روز چهارشنبه 30 خرداد در محل شرکت

انتهای پیام