باورهای غلط از شاخص بورس و پیشنهاداتی برای توسعه بازار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد حسن نژاد که در سال های گذشته مدیرعامل یکی از شرکت های کارگزاری بورس و فعال بازار سرمایه بود، درباره استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بخش تولید یه خانه ملت گفت: در ایران تعریف اشتباهی از عملکرد بازار سرمایه صورت گرفته به نحوی که احساس می شود در بازار سرمایه از خرید و فروش سهام، پول به دست می آید، همچنین این تلقی غیرصحیح وجود دارد که لزوما هر چه شاخص بورس بالاتر برود، بیانگر موفقیت بازار سرمایه است.

وی افزود: برداشت اشتباه از نحوه عملکرد بورس به این بازار ضربه وارد کرده است. چرا که بازار سرمایه مناسب، بازاری محسوب می شود که سرمایه های خرد را به سرمایه کلان تبدیل می‌کند. یعنی پول‌های سرگردان بازار را که نمی خواهد به بازار پول برود با بکارگیری ابزارهای مختلف جذب می کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: عملکرد بازار سرمایه زمانی مناسب است که به تأمین سرمایه بنگاه های تولیدی کمک کند و شرکت ها بتوانند با سهولت اوراق مشارکت، اوراق اجاره، سهام، ابزار بدهی یا ابزار مالکیتی منتشر کنند که متاسفانه این موضوعات تاکنون مغفول مانده است.

حسن نژاد درباره توسعه بورس گفت: باید پذیرفت افراد مختلف درجه ریسک پذیری و محافظه کاری مختلفی دارند و در حال حاضر بازار مسکن و پول در مقایسه با بازار سرمایه بسیار فعال تر است. چرا که سرمایه‌گذاران می‌دانند با سرمایه‌گذاری در بازار پول، حداقل به عایدی ولو اندکی دست می یابند یا سرمایه گذاری در بازار مسکن این خاصیت را دارد که حداقل پول آنها سوخت نمی شود.

وی افزود: باید اطمینان سرمایه گذاری در بورس ارتقا یابد. بنابراین باید برای افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت ابزارهای مختلف در بازار سرمایه طراحی شود که سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری مختلف را بتواند جذب بازار سرمایه کرد.

حسن نژاد گفت: تا زمانی که ابزارها، نهادها و مهندسی مالی را در بازار سرمایه را رونق ندهیم نمی‌توانیم این بازار را به شرایط مطلوب برسانیم. البته نسبت به حدود چند سال گذشته با بکارگیری صندوق‌های سرمایه گذاری و ابزارهای جدید بازار سرمایه پیشرفت هایی داشته اما همچنان نسبت به کشورهای پیشرفته عقب هستیم.

انتهای پیام