توضیح چادرملو درباره رای دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مالیاتی
چادرملو از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مالیاتی و اعلام اثر سود و زیانی منوط به ابلاغ رای به ادارات امور مالیاتی و اعمال آن در پرونده ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت چادرملو هم از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مالیاتی و اعلام اثر سود و زیانی منوط به ابلاغ رای به ادارات امور مالیاتی و اعمال آن در پرونده ها خبر داد.

براین اساس، "کچاد" اعلام کرد: طبق دادنامه 28 اردیبهشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه 31 اردیبهشت سال 98 هیات وزیران و بخشنامه یکم خرداد سال 98 سازمان مالیاتی که به موجب آنها صرفا آن دسته از شرکت های صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و یا دوره معافیت آنها تا 29 اسفند سال 89 به اتمام نرسیده باشد ، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند " ب " ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هستند ، ابطال شده است.

با توجه به رای مذکور به نظر می رسد این شرکت مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است و لیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذی ربط است . از طرفی محاسبه و اعلام اثرات سود و زیانی رای دیوان منوط به ابلاغ رای توسط سازمان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی مربوطه و اعمال آن در پرونده های مالیاتی شرکت است که به محض تحقق اطلاع رسانی خواهد شد .

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام