"پترول" برنامه افزایش سرمایه ۳۶۰ درصدی از محل سایر اندوخته ها داد
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۳۶۰ درصدی از محل سایر اندوخته ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از برنامه افزایش سرمایه 360 درصدی از محل سایر اندوخته ها خبر داد.

براین اساس، "پترول" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 2.5 به 11.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا صرف جبران سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام