توضیحات بانک معلق ۲۴ روزه درباره افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی
بانک حاضر در بازار پایه و معلق ۲۴ روزه نماد درباره افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از آورده نقدی، برنامه عملیاتی خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشته توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ایران زمین که نماد آن به تشخیص فرابورس از 26 اردیبهشت تا 30 خرداد مشمول تعلیق شده (معادل 24 روز کاری) درباره افزایش سرمایه 400 درصدی از محل آورده نقدی، برنامه عملیاتی خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشته توضیح داد.

براین اساس، "وزمین" پیرو  انتشار پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 400 درصدی این بانک از 400 میلیارد تومان به 2 هزار میلیارد تومان ازمحل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعلام کرد: بانک مرکزی با امعان نظر به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و در راستای دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه و نیز خروج از ماده 141 قانون تجارت ، بانک ایران زمین را مکلف به افزایش سرمایه کرده است.

هر چند افزایش سرمایه 1.6 هزار میلیارد تومانی موجبات خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت را فراهم نمی کند اما برنامه عملیاتی خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشته از طریق فروش دارایی های منتقل شده از تعاونی مولی الموحدین به بانک مرکزی تسلیم شده و تلاش هیات مدیره بر اجرای دقیق این برنامه معطوف است.

در خصوص متعهد پذیره نویسی هم مذاکرات نهایی با دو شرکت تامین سرمایه در دست انجام بوده که به محض حصول نتیجه، یکی از دو شرکت مورد نظر به عنوان متعهد پذیره نویسی پس از انعقاد قرارداد، اعلام خواهد شد. با عنایت به تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم و معافیت های مالیاتی اعمال شده در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس، عدم شمولیت معافیت مالیاتی مزبور مطمح نظر این بانک بوده و در دست رسیدگی توسط کارگروه های تخصصی است. حصول نتیجه بررسی های در دست اقدام و اطمینان از حدود و ثغور تبعات مالی با اهمیت و آثار مالیاتی به نحو مقتضی از طریق کدال افشاء خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام