سرمایه گذاری ۱.۳ میلیون یورویی سرمایه گذار خارجی در پروژه شرکت دارویی
شرکت دارویی از دریافت مجوز سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری ۱.۳ میلیون یورویی در طرح تولید مکمل های تغذیه ای بصورت مواد اولیه و بسته بندی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت روز دارو از دریافت مجوز سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری 1.3 میلیون یورویی در طرح تولید مکمل های تغذیه ای بصورت مواد اولیه و بسته بندی خبر داد.

براین اساس، "دروز" اعلام کرد: به یک سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری در طرح تولید مکمل های تغذیه ای داده شده است. سرمایه سرمایه گذار خارجی معادل 1.3 میلیون یورو است و بصورت مواد اولیه و بسته بندی وارد شرکت خواهد شد.

بنابراین گزارش، روز دارو با سرمایه 69.9 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب 35.2 درصد سهام آن را در اختیار دارد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام