اعلام ورشکستگی منجر به توقف دو روزه نماد شرکت بازار پایه ای شد
شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه از حکم دادگاه درخصوص اعسار یا ورشکستگی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کارتن مشهد از حکم دادگاه در خصوص اعسار یا ورشکستگی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

براین اساس، احد علی طاهر زاده  رییس امور تصفیه امور ورشکستگی مشهد اعلام کرد: باتوجه به دادنامه 25 مرداد سال 99 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد و رای قطعی 30 دی سال 99 صادره از شعبه 21 تجدید نظر استان خراسان رضوی، شرکت کارتن مشهد ورشکسته و تاریخ توقف آن 10 خرداد سال 96 اعلام شده و موضوع در جهت انجام مراحل تصفیه امور ورشکستگی مشهد محول شده است.

بنابراین گزارش، شرکت کارتن مشهد با سرمایه اسمی 1.5 میلیارد تومانی از یکم فروردین سال 93 در تابلو نارنجی بازار پایه حضور دارد و سرمایه گذاری ملی 8.5 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد. در خصوص برنامه آتی احتمالا اداره مزبور بخشی از دارایی شرکت را به فروش می رساند تا جواب طلبکاران را بدهد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام