پیرو شعله ور شدن لوله گاز فرایندی:
اقدام به موقع ذوب آهن مانع حادثه انسانی و تجهیزاتی شد
حادثه شعله ور شدن لوله گاز فرایندی ذوب آهن با اقدام به موقع آتش نشانان این مجتمع صنعتی و با همکاری آتش نشانی های منطقه بطورکامل مدیریت و کنترل شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حادثه شعله ور شدن لوله گاز فرایندی ذوب آهن در ۲۵ خرداد با اقدام به موقع آتش نشانان این مجتمع عظیم صنعتی و با همکاری آتش نشانی های منطقه، بدون حادثه انسانی و تجهیزاتی بطورکامل مدیریت و کنترل شد.

مهرداد تولائیان معاون بهره برداری ذوب آهن در این خصوص گفت: این حادثه بر اثر سوراخ شدن مسیر گاز کک در یکی از مسیرهای فرعی که مورد استفاده نبود شکل گرفت. در واقع خوردگی و پارگی لوله مسیر مذکور منجر به نشت گاز و با توجه به هیدروژن فعال در گاز کک و گرمای شدید هوا ، شعله ور شد .

وی افزود: در مسیرهایی که گاز در آن جاری است و مورد استفاده قرار نمی گیرد ، پوسیدگی لوله رایج است. خوشبختانه با اقدامات به موقع ، حادثه انسانی و تجهیزاتی وجود نداشت و برای مهار این حادثه ، مسیرهای گاز بسته و مهار شده و بطور کامل این رویداد تحت کنترل است . در خط تولید ذوب آهن با مشکل خاصی مواجه نشده و با مهار کامل این حادثه ، تولید نیز شرایط عادی را دنبال می کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام