معاون فنی گمرک:
جزئیات بخشنامه ترخیص نسیه مواد اولیه تولید کنندگان اعلام شد
معاون فنی گمرک، شرایط ترخیص نسیه مواد اولیه تولید کنندگان در راستای رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجارت خارجی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهرداد جمال ارونقی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو بخشنامه های صادره در خصوص رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی ،بهبود فضای کسب و کار و در راستای تسهیل تجارت خارجی ،گمرک مکلف شده است ، نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده های تولید (مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) با برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت مادۀ 7 قانون امور گمرکی) برای تأمین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند. ( فاصله پاراگرافها تنظیم نمی شد)

 1. گمرکات اجرایی موظف هستند، نسبت به احراز شرکت های تولید کننده معتبر براساس پروانه بهره برداری، ترخیص مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات ، تجهیزات و لوازم یدکی، بنام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی شرکت متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارداتی را صادر کند.
 2. حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقۀ پرداخت حقوق ورودی، 6 ماه است. بطوری که از تاریخ 15‏.11‏.1400 تجاوز نکند.
 3. ترخیص درصدی کالا صرفا به منظور کالاهای وارداتی توسط شرکت تولید کننده که در خط تولید یا در محصول تولیدشده استفاده می‌ شود تعلق می‌گیرد.
 4. تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا پس از اخذ و ارائه کد رهگیری‌ بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد، بدون اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌ گیرد.
 5. تبصره :چنانچه ردیف تعرف کالا جزو فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت برای ترخیص درصدی موضوع مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باشد، ارائه کدرهگیری بانک برای استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه نیز الزامی نخواهد بود.
 1. در صورتی که محموله‌های وارده ،طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی‏‏‏ در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه‏‏‏ در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص کنند.
 2. متقاضی استفاده از تسهیلات ترخیص کالا بصورت نسیه ، نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده هفت 7 قانون امور گمرکی یا صاحبان کالای مشمول توقیف اموال توسط مراجع ذیصلاح قانونی باشد.
 3. در ترخیص درصدی هر مورد، نسبت به ترخیص حداکثر پنجاه درصد از کالا و پروانه مربوط به اظهارنامه ورودی ‏ با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌ شود، ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه، پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده، تلقی و در سامانه جامع امور گمرکی، تسویه نشده باقی می‌ماند‏ تا تسویه نهایی توسط ذینفع انجام شود.
 4. در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، باید گمرک محل، ضمن اجرای مواد7 و 8 قانون امورگمرکی، نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده، اقدام و مراتب را به گمرک جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام کند. بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه، عملیات اجرایی مواد اشاره شده ،متوقف می شود.
 5.  گمرک موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه ، میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام کند.
 6. هزینه‌های گمرکی ، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک محل برای مدتی که مجوز صادرشده و همچنین جریمه‌های متعلقه موضوع  مواد 108 و 109 قانون امورگمرکی باید نقداً پرداخت شود.
 7. بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود ندارد. لذا امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه برای ترخیص باقیمانده کالا ممکن نیست.
 8. این دستورالعمل شامل نهاده های تولید مشتمل بر مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با شرکت تولید کننده متقاضی بوده و کالاهایی مانند لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی،کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و.... را در برنمی گیرد.
 9. گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقر هستند با توجه به صدور قبض انبار توسط سازمان های مسئول مناطق مزبور، مراتب نگهداری حداقل  پنجاه درصد کالا توسط آن منطقه را به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع کردن کالای مورد درخواست، خودداری و بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال کند.
 10. آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص می‌ شو، براساس مشخصات مندرج در فرم مربوطه به طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال تا نسبت به جمع بندی و ارسال اطلاعات به مراجع ذیربط اقدام شود.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر آن برعهدۀ ناظرین حوزه های نظارت و دفتر واردات گمرک است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام