در تیر و چهار ماه سال جاری:
بانک ملت باز هم با ثبت تزار عملیاتی ۱.۳ و ۵.۸ هزار میلیاردی گل کاشت
بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس باز هم گل کاشت و در عملکرد تیر و چهار ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۳ و ۵.۸ هزار میلیارد تومانی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت با سرمایه 20.7 هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت چهارمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 1400 را منتشر کرد.

براین اساس، "وبملت" در دوره تیر 4.3 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 2.9 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در چهارمین ماه سال 1400 تراز عملیاتی مثبت 1.3 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

این بانک طی چهار ماه سال جاری نیز با کسب 16.2 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 10.3 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 5.8 هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل 86 و 108 درصد افزایش داشته اند.

همچنین اطلاعات دوره یک ماهه تیر ، مانده تسهیلات مندرج در جدول قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام