صنایع مادیران در عملکرد دو ماهه ۳۳۳.۱ میلیارد تومان درآمد محقق کرد
صنایع مادیران در عملکرد دو ماهه با انتقال بخش عمده ای از فعالیت به دو شرکت فرعی، ۳۳۳.۱ میلیارد تومان درآمد محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت صنایع مادیران با سرمایه 820 میلیارد تومانی، گزارش عملکرد اردیبهشت و دو ماه سال مالی جاری را منتشر کرد.

براین اساس، "مادیرا" اعلام کرد: به دلیل انتقال بخش عمده ای از فعالیت شرکت اصلی به دو شرکت فرعی صنایع الکترونیک مادیران و صنایع لوازم خانگی مادیران، گزارش فعالیت ماهانه شرکت های فرعی به پیوست ارائه می شود.

این دو شرکت فرعی در دوره اردیبهشت از فروش داخلی 958 دستگاه سایر محصولات، 5086 هزار دستگاه محصولات لوازم خانگی و 15 هزار و 77 دستگاه محصولات نمایشی بالغ بر 199.9 میلیارد تومان درآمد کسب کردند. همچنین در عملکرد دو ماهه بالغ بر 11 هزار و یک دستگاه محصولات لوازم خانگی، 23 هزار و 114 دستگاه محصولات نمایشی و 960 دستگاه سایر محصولات به فروش رسانده و بالغ بر 333.1 میلیارد تومان درآمد محقق کردند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام