گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال ۱۴۰۰
سال گذشته سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳ درصد و جمعیت شاغل فارغ التحصیل حدود ۲۸ درصد از کل شاغلان بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق نتایج مرکز آمار از نیروی کار سال گذشته، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی 13.6 درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بود و این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش‌تر بود و روند تغییرات این نرخ نسبت به سال قبل 0.6 درصد کاهش یافت.

براساس این گزارش، سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی در سال قبل از کل بیکاران 40.3 درصد و سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغلان با افزایش 0.8 درصدی نسبت به سال گذشته، 25.8 درصد بود.

بررسی سهم شاغلین 15 سال به بالا با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیش‌تر نشان می‌دهد 37.8 درصد شاغلین به طور معمول 49 ساعت و بیش‌تر در هفته کار می‌کنند.

این شاخص یکی از نماگرهای کار شایسته است و نشان می‌دهد در ایران سهم زیادی از شاغلین بیش‌تر از استاندار کار می کنند. این شاخص نسبت به سال قبل 1.3 درصد افزایش یافت.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام