با بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی:
سرمایه گذاران حقیقی صندوق های بورسی اجباری به ارایه اظهارنامه ندارند
طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق‌ها فعال بازار سرمایه اجباری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،در حالی خوداظهاری مودیان مالیاتی تا پایان تیر ادامه دار و امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و مربوط به سه ماه اول سال جاری بوده که اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق‌ها فعال بازار سرمایه نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.

براساس این گزارش، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ایی به ادارات، اعلام کرد: براساس تبصره یک ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم ، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی، مشمول مالیات صفر است. بنابراین اشخاض حقیقی اجباری به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند. 

انتهای پیام