آخرین روز معامله ۵ سهم قبل از مجمع، انتخاب اعضا، افزایش سرمایه و ...
در پایان معاملات امروز ، نماد پنج شرکت بورسی و فرابورسی برای برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، متوقف می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز ، نماد شرکت های کارتن‌ ایران‌ و توسعه‌ معادن‌ روی‌ برای برگزاری دو مجمع سالانه و فوق العاده، فرآورده‌ های‌ نسوز آذر و شیمیایی رنگین برای مجمع فوق‌ العاده، شهرسازی و خانه سازی باغمیشه برای دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، متوقف می شود.

براین اساس، "چکارن، کروی" برای تصویب صورت های مالی و تطابق اساسنامه، "کاذر، شرنگی" برای افزایش سرمایه 149 و 400 درصدی از محل سود انباشته، "ثباغ" برای انتخاب اعضای هیات مدیره و تطابق اساسنامه، یکشنبه هفته آینده تصمیم گیری می کنند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام