برای نیمه نخست سال بررسی شد:
آمار ۷ بانک بورسی از آخرین نسبت کفایت سرمایه، وام ، اسپرد عملیاتی و ...
نسبت های کفایت سرمایه، وام اعطایی به کل دارایی‌ها، اسپرد عملیاتی و ... ۷ بانک‌ بورسی طبق رتبه‌ بندی کملز در نیمه نخست سال مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای‌ اقتصاد، ۷ بانک‌ بورسی ملت، پاسارگاد، تجارت، صادرات، کارآفرین، اقتصاد نوین و پست بانک طبق رتبه‌ بندی کملز و با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مجموع ساده موزون در نیمه نخست سال جاری مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، بانک‌های پارسیان، ایران زمین، سامان و گردشگری به دلیل عدم‌ افشای اطلاعات تسهیلات و سپرده‌ها به تفکیک و با جزئیات از مطالعه حاضر حذف شدند. پس از تجمیع امتیازات و رتبه‌بندی بر اساس معیارها، بانک‌های پاسارگاد، کارآفرین و ملت به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وزن هریک از شاخص‌ها بر اساس پژوهش‌های قبلی و با استناد به نظر خبرگان صنعت بانکداری به شرح ذیل تعیین شد که کفایت سرمایه ۲۰ درصد، کیفیت دارایی‌ها ۲۰ درصد، توانایی مدیریت ۲۵ درصد، سودآوری ۱۵ درصد، نقدینگی ۱۰ درصد و حساسیت به ریسک بازار ۱۰ درصد را به خود اختصاص دادند. با توجه به این موضوع بانک پاسارگاد در رتبه اول، کارآفرین در رتبه دوم و بانک ملت در رتبه سوم قرار می‌گیرد.

نسبت کفایت سرمایه از صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰ شرکت‌ها اتخاذ شده است. در این خصوص نسبت کفایت سرمایه ۸۶. ۱۰درصدی بانک پاسارگاد به عنوان بیشترین و نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات با ۲۳. ۱‌ درصد کمترین میزان در صنعت بانکداری بود. در این مورد نظارت و کنترل بیشتر بانک مرکزی، جهت رعایت کفایت سرمایه طبق ماده ۶ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی وکفایت سرمایه موسسات اعتباری مصوب ۲۳ خرداد سال ۹۶ شورای پول و اعتبار که باید حداقل ۸‌ درصد باشد، مورد انتظار است.

یکی از دلایل ضعف شاخص‌های سرانه مرتبط با کارکنان و تعداد شعب در بانک‌های دولتی، الزامات و سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از مناطق کمتر برخوردار در طول سال‌های متوالی، تاسیس شعب متعدد و نگهداری نیروی انسانی مازاد بدون توجیه اقتصادی است. بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور، نسبت تسهیلات غیر‌جاری به مجموع تسهیلات اعطایی از سال ۹۹ تا ۶ ماهه ۱۴۰۱ بطور میانگین روند نزولی داشت. در این میان بانک صادرات با ۲۰‌ درصد بیشترین و پست بانک با ۴۴. ۳‌ درصد کمترین‌ درصد NPL را به خود تخصیص دادند.

بر مبنای صورت‌های مالی ۶ ماهه ۱۴۰۱ ، بانک تجارت از نظر نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها با ۶. ۵۹‌ درصد، کمترین و بانک اقتصادنوین با ۵. ۸۶‌ درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. نسبت سود تسهیلات به هزینه سپرده یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد بانکی است که به نوعی اسپرد عملیاتی بانک را از محل اعطای تسهیلات و جذب سپرده نشان می‌دهد. در این مورد پست بانک و ملت بیشترین نسبت را دارا بودند.

با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مجموع ساده موزون به ترتیب بانک های پاسارگاد، کارآفرین، ملت، پست بانک، اقتصاد نوین، تجارت و صادرات رتبه های یک تا ۷ را کسب کردند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام