از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی:
مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰، ۲۷۲ و ۲۰۰ درصدی سه شرکت صادر شد
سه شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰، ۲۷۲ و ۳۰۰ درصدی را از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه شرکت پتروشیمی شیراز، بیمه حافظ و نساجی بروجرد به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 200، 272 و 300 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

بر این اساس، "شیراز" سرمایه فعلی را از 510 میلیارد به 1.53 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

همچنین سرمایه فعلی "وحافظ" از 50 به 185.8 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ ها و برای رعایت الزامات بیمه مرکزی و اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 185.8 به 300 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

در این میان، "نبروج" سرمایه فعلی را از 14.8 به 59.2 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام