"وپترو" درباره پرونده بدهی و خسارت ۵۰۶ میلیارد تومانی توضیح داد
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از تعیین خسارت ۵۰۶.۷ میلیارد تومانی تاخیر تادیه و دادرسی مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مذاکرات جهت تعیین شیوه پرداخت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از تعیین خسارت 506.7 میلیارد تومانی تاخیر تادیه و دادرسی مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مذاکرات جهت تعیین شیوه پرداخت خبر داد و با توقف یک ساعته نماد ، آماده بازگشایی شد.

بر این اساس، "وپترو" در خصوص آخرین وضعیت پرونده بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: اصل و جرائم تأخیر تأدیه بدهی به شرکت مذکور طی اجرائیه و ارجاعات کارشناسی (کارشناس بدوی- هیأت 3 نفره و هیأت 5 نفره) مبالغ متفاوتی تعیین شده بود که پس از اعتراض ها به نتایج گزارشات، نهایتاً مبلغ بدهی به شرکت صنایع ملی پتروشیمی پس از استعلام از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران به میزان 506.7 میلیارد تومان اعلام شد که مورد توافق طرفین بوده و مذاکرات جهت تعیین شیوه پرداخت بدهی مذکور با شرکت NPC در جریان است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام