طی ۸ ماه سال:
فروش ۹۰ شرکت معدنی و فلزی با رشد ۱۳درصدی به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسید
مجموع فروش ۹۰ شرکت بورسی و فرابورسی حاضر در صنعت معدن و فلزات اساسی طی ۸ ماه سال با افزایش ۱۳درصدی به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجموع فروش 8 ماهه 90 شرکت بورسی و فرابورسی حاضر در صنعت معدن و فلزات اساسی در آبان 429 هزار میلیارد تومان بود که نشان از از افزایش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

براساس این گزارش سهم کل فروش 8 ماهه شرکت‌های معدنی و فلزات اساسی از کل شرکت‌های بورسی ۱۷ درصد است.

همچنین شاخص فروش این گروه در آبان نسبت به مهر 14 درصد رشد کرد و به 53.2 هزار میلیارد تومان بابغ شد و شرکت های فولادمبارکه، ملی مس، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان با رشد فروش 6، 20، 3 و 23 درصدی وضعیت بهتری داشتند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام