شناسایی سود ۸.۷ میلیاردی "سپ" از فروش دو آپارتمان اداری در کیش
پرداخت الکترونیک سامان کیش با فروش دو فقره آپارتمان اداری در جزیره کیش به شرکت کیش سل پارس، ۸.۷ میلیارد تومان سود شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از فروش دو فقره آپارتمان اداری واقع در جزیره کیش به ارزش 9 میلیارد تومان به شرکت کیش سل پارس و شناسایی سود 8.7 میلیارد تومانی خبر داد.

بر این اساس، "سپ" اعلام کرد: پیرو مصوبه 14 آذر هیات مدیره مبنی بر مدیریت و استفاده بهینه از دارایی های ثابت ، فروش دو فقره آپارتمان اداری واقع در جزیره کیش به همراه جمیع متعلقات و منضمات با قیمت کارشناسی هیات کارشناسان رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 9 میلیارد تومان به شرکت کیش سل پارس(سهامی خاص) انجام شد و سود ناشی از معامله فوق بدون در نظر گرفتن هزینه نقل و انتقال و مالیات موضوع ماده 59 ق .م م در حدود 8.7 میلیارد تومان است. ضمنا ثمن معامله طی دوفقره چک 14 آذر از خریدار در هنگام امضاء مبایعه نامه دریافت شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام