فولاد مبارکه پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۶ هزار میلیاردی از محل سود انباشته داد
شرکت فولاد مبارکه از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۶۸ درصدی معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فولاد مبارکه از برنامه افزایش سرمایه 68 درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

بر این اساس، "فولاد" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 53 به 89 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فولادی در صورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته به منظور تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا شامل احداث خط نورد گرم شمار 2 ، احداثِ نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیتِ اسمیِ 914 مگاوات، خرید دارایی های سرمایه‌ای (50 دستگاه لکوموتیو) ، جبرانِ مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های در دست اجرا ، جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر ، مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌‌های سرمایه‌پذیر ، جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ سرمایه‌گذاریی های صورت گرفته (خریدِ سهام) ، تأمینِ بخشی از سرمایه در گردشِ مورد نیاز خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام