پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۲۸ درصدی سهم بازارپایه ای از سود انباشته

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان از برنامه افزایش سرمایه 528 درصدی از محلی جذاب خبر داد.

براین اساس، "خودکفا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 70 به 440 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا صرف جلوگیری از خروج وجه نقد در قالب سود تقسیمی که ریسک نقدینگی را به همراه دارد ،اصلاح ساختار مالی، افزایش نقدشوندگی سهام از طریق ارتقاء به بازار تابلوی فرعی بازار اول و رقیق شدن قیمت سهم شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام