مجوز افزایش سرمایه ۳۷۳۹، ۳۶۰، ۲۳۲ و ۱۹۰ درصدی چهار شرکت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، چهار شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان، نفت بهران، آهنگری تراکتورسازی ایران و داروسازی امین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 3739، 360، 232 و 190 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، سرمایه فعلی "کرمان" از 111 میلیارد تومان به 4.2 هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی و به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

"شبهرن" سرمایه فعلی را از 260 میلیارد تومان به 1.1 هزار میلیارد تومان می رساند. 795.7 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی و 139.4 میلیارد تومان از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش می شود.

همچنین سرمایه فعلی "خاهن" از 273.9 به 910.2 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 910.2 میلیارد تومان به 1.4 هزار میلیارد تومان از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

در این میان، "دامین" سرمایه فعلی را از 135 به 392 میلیارد تومان می رساند. 167.2 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل تجدید ارزیابی و 89.7 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام