افزایش سرمایه ۶۰۵ درصدی شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت نفت سپاهان از برنامه افزایش سرمایه 605 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و در جریان معاملات آخرین روز کاری با رشد 6 درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، "شسپا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 950 میلیارد تومان به 6.7 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می پذیرد تا صرف بهبود ساختار مالی و حفظ نقدینگی شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام