تصویب افزایش سرمایه ۷۳ درصدی از محل جذاب سود انباشته

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت حفاری شمال قبل از ظهر شنبه 16 اسفند با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 60.6 درصد سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 73 درصدی از سود انباشته تصویب شد.

براین اساس، "حفاری" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 521 به 912.1 میلیارد تومان رساند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام