شرایط و زمان خروج سهامدار عمده از بلوک ۵۲.۳ درصدی "ثاباد" اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری سیمان تامین در نظر دارد بلوک 52.3 درصدی سهام شرکت توریستی و رفاهی آبادگران ایران را بطور یکجا و نقد یا شرایطی در بازار دوم بورس روانه میز فروش کند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری خارج شود.

به این ترتیب، مقرر شده 125 میلیون و 534 هزار و 729 سهم "ثاباد" روز چهارشنبه 22 اردیبهشت از طریق کارگزاری صبا تامین عرضه می شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 77083 ریال و قیمت پایه کل 967.6 میلیارد تومان تعیین شده است.

خریدار در صورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق قوانین بورس ظرف مدت 2 روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت کند. همچنین در صورت انجام معامله بصورت شرایطی، قیمت معامله حداکثر ظرف مدت 14 روز کاری پس از مشخص شدن برنده رقابت، مشروط به پرداخت 15 درصد ثمن نقدی معامله و الباقی 85 درصد ارزش معامله طی یک فقره چک به تاریخ سررسید 2 ماه پس از مشخص شدن برنده رقابت، ارائه سند تسویه خارج از پایاپای ،تکمیل و امضای قرارداد فروش و نیز وکالتنامه خواهد بود.

در صورت خرید شرایطی خریدار متعهد می‌شود به منظور تضمین حصه غیر نقدی معامله، یک فقره چک معادل 120 درصد از ثمن باقیمانده ارزش معامله تودیع و در راستای ایفای تعهدات قرارداد فروش تا زمان تسویه کامل ثمن معامله، سهام را به نفع فروشنده توثیق و هزینه توثیق نیز به عهده خریدار خواهد بود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام