موافقت همتی با اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک ها و برای بهبود قیمت سهام

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی در اینستاگرام اعلام کرد: در خصوص درخواست فعالین بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها، ذکر چند نکته ضروری است: 

- دارایی های ارزی بانک ها، عمدتا مطالبات از بنگاه ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعض معوق در نرخ های فعلی ارز در بازار، مشکلاتی دارد. 

- تسعیر مطالبات ارزی بانک ها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت و لذا ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. 

- بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن آنها ضروری است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام