دریافت بدهی از شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی شرکت ها عملی شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی با صدور ابلاغیه ای در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی اعلام کرد: در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول کنند.

چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده ، وصول بدهی‌ها از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده نسبت به عملیات اجرایی برای این گروه از مدیران اقدام شود .

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام